Podgorač

Prostor vrtića nalazi se u sklopu zgrade Osnovne škole Hinka Juhna u samom centru Podgorača. Soba dnevnog boravka je prostrana i zadovoljava potrebe 1 skupine. Zelena površina ispred vrtića i okruženje s dječjim igralištem i povrtnjakom kvalitetno ispunjavaju vrijeme boravka djece na zraku. Osnovan je 1986. godine. Privremeno je prestao s radom od 1999. do 2000. godine, no od 7. travnja 2000. do danas radi bez prekida.

Adresa:     31433 Podgorač, Hinka Juhna 6
Telefon:    031/698-005

Godišnji plan i program

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2018./2019. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2017./2018. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2017./2018. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2016./2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2016./2017. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2015./2016. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2014.-2015. godinu