Godišnji plan i program

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2017./2018. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2016./2017. godinu

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2016./2017. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2015./2016. godinu

Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada za 2014.-2015. godinu

Ostali dokumenti

Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu

Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilješka uz financijski izvještaj 2017. godinu

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu

Donacije koje smo dobili u 2015. godini

Pravilnik bagatelna nabava

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi