prehrana i dnevni odmor

Prehrana djece:


– zajutrak od 7.00 do 8.00 sati (svakodnevno voće, najčešće jabuke dostupne cijeli dan),
– doručak od 8.00 do 9.00 sati (različite vrste kruha, namaza, kuhani obroci: griz, žganci, tarana i sl.) ,
– ručak od 11,30 do 12 sati (PV Jelisavac 12 do 12.30)
– 1. užina oko 9,30 (fleksibilna)

– 2. užina u 14 sati,
– 3. užina u 16 sati

Dnevni odmor djece:
– djeca koja imaju potrebu za snom odlaze na spavanje poslije 12 sati – omogućeno im je spavanje do 14.45 sati (i prema osobnim potrebama svakog djeteta – odmor uz slikovnicu, priču, glazbu)

Kategorija