CILJEVI:
Razvijati motoričke sposobnosti i vještine.
Stvarati zdrave navike vježbanja i održavati potrebe i navike redovitog vježbanja u dječjem vrtiću, ali i kod kuće.
Korigirati negativne učinke suvremenog okoliša i načina života kroz omogućavanje sadržaja zasićenih različitim oblicima kretanja u igrivnim situacijama.

ZADAĆE PROGRAMA:
Poticati razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, a posebno koordinacije cijelog tijela, fleksibilnosti, preciznosti pokreta, ravnoteže, koordinacije pokreta očiju i ruku.
Stjecati opće aerobne kapacitete.
Upoznavati temeljne pokrete specifičnih sportova i osnovna obilježja istih.
Utjecati na sposobnost dječje realne samoprocjene i sposobnost prihvaćanja neuspjeha kao mogućeg ishoda, a da se pri tom ne osjete manje vrijedno.
Razvijati zdrav natjecateljski duh, želju za napredovanjem, samodisciplinu, hrabrost i odvažnost, sposobnost uspješnog rješavanja problemskih situacija i sposobnost kontroliranja neprihvatljivog ponašanja.
Omogućavati upoznavanje i primjenu jednostavnih i ugodnih pokreta „gimnastike za mozak“ koje se u edukacijskoj kineziologiji koriste za poticanje učenja cijelim mozgom.
Poticati samostalno i spontano osmišljavanje vježbi, igara i aktivnosti.
Razvijati pozitivnu sliku o sebi, osjećaj uspjeha za svako dijete, osjećaj kompetentnosti i samopoštovanja.
Stvarati navike svakodnevnog vježbanja, pravilne prehrane i osobne higijene.