Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice jedinstvena je predškolska ustanova za područje Grada Našice te Općina Donja Motičina i Podgorač.

Matični vrtić Našice smješten je u prekrasnom okruženju zaštićene park-šume u samom centru grada neposredno uz našičke dvorce.
Preko 4634 m 2 vanjskog prostora te bogatstvo i ljepota prirodnog okruženja idealni su uvjeti za boravak djece u prirodi. Ovo je zaista pravi vrtić u prirodi. Uz mnoštvo igrala vrtić ima i svoj «mini» voćnjak, povrtnjak, kompostište i prometni poligon. Matični vrtić u Našicama je objekt namjenski građen (u tri etape: 1. – 1958. i 2. – 1977. i 3. – 2011.).

Područni vrtići Donja Motičina i Podgorač smješteni su u dijelu zgrada OŠ.

Područni vrtić Jelisavac je namjenski objekt izgrađen 2020. godine, kada je počeo i s radom.

Ostvarujemo odgojno-obrazovne programe za djecu od 3 godine do polaska u školu:

– cjelodnevni boravak (7-10 sati)
– poludnevni boravak (4-6 sati)

Posebni programi verificirani od strane MZOS Republike Hrvatske:

Program katoličkog vjerskog odgoja – Program predškole (za djecu godinu dana prije polaska u osnovnu školu iz naselja u kojima nema vrtića)
Igraonica „Igre u vrtiću“ (za djecu od 3 do 6 godina koja nisu obuhvaćena niti jednim od navedenih programa)
Rano učenje stranog jezika – Glazbeno-dramska igraonica – Sportski program – Program rada s darovitom djecom

Sa svom djecom školskim obveznicima provodimo radionice CAP programa prevencije zlostavljanja i zanemarivanja djece.

Više od deset godina provodimo program podrške roditeljstvu, radionice “Rastimo zajedno”.

Nastojimo biti i jesmo stručna, profesionalna ali prije svega ljudska potpora djeci s teškoćama u razvoju, kao i njihovim obiteljima. Posebna pažnja se posvećuje potencijalno nadarenoj djeci s kojom se realizira obogaćeni program rada.

Zadaća svih odgojno-obrazovnih radnika u vrtiću je ostvarivanje njege, zaštite i odgojno-obrazovnog procesa prilagođenog razvojnim mogućnostima djece s uvažavanjem djetetovih individualnih i posebnih potreba.

Odgovarajućim zdravstvenim sadržajima nastojimo već u najranijoj dobi utjecati na dječji tjelesni razvoj i usvajanje pozitivnih stavova prema zdravlju, prehrani, higijeni i svime što na bilo koji način može utjecati na dječji tjelesni razvoj i usvajanje pozitivnih navika.

Odgojno-obrazovni rad provodi se u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje predškolske djece koje je donijelo MZO Republike Hrvatske.

KOLIKI SMO?
– 4 vrtića (matični vrtić u Našicama, područni vrtići: Donja Motičina, Jelisavac i Podgorač)
– 13 skupina primarnog programa, od toga 1 skupina vjerskog programa (katolički)
– 4 skupine programa predškole (3 u Našicama i 1 u PV Podgorač)
– 1 skupina igraonice „Igre u vrtiću“
– 1 skupina za rano učenje engleskog jezika

Različitim programima obuhvaćamo preko 300 djece.

S djecom i za djecu radi oko četrdesetak radnika.

U područnim vrtićima Donja Motičina i Podgorač radi po jedna odgojna skupina primarnog poludnevnog programa, a u PV Jelisavac jedna skupina poludnevnog i jedna skupina cjelodnevnog programa.