Upisi u vrtić se provode uz suglasnost Osnivača i prema Odluci o upisu djece u vrtić koju donosi Upravno vijeće vrtića.

Za upis uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti:

  1. Presliku Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete te ostalu malodobnu djecu (ukoliko ih je troje ili više u obitelji)
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja
  3. Preslike Uvjerenja o boravištu ne starije od 6 mj. (za roditelje čija adresa na osobnoj iskaznici ne pripada području grada Našica, a s boravištem su u Našicama)
  4. Preslike medicinske dokumentacije (za djecu s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama)
  5. Presliku cjepne iskaznice djeteta (Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN: 105/02 i 55/06)
  6. Liječničku potvrdu (donosite je prvi dan dolaska djeteta u vrtić – ne smije biti starija od mjesec dana)
  7. Obrazac Podaci o djetetovom zdravlju, razvoju, navikama i igri (nalazi se ispod ovog teksta)
  8. Obrasci Privola/Suglasnost (prilažu se po dolasku djeteta u vrtić, a nalaze se ispod ovog teksta)
  9. Preslike dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (djeca invalida domovinskog rata; djeca iz obitelji s troje i više djece; djeca zaposlenih roditelja; djeca s teškoćama u razvoju; djeca samohranih roditelja i djeca na skrbi u drugoj obitelji; djeca u godini pred polazak u osnovnu školu, djeca roditelja koja primaju dječji doplatak
  10. Potvrda o plaći roditelja

te drugu dokumentaciju sukladnu Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice (navesti koju)

Zahtjevi za upis s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se elektronskim upisom na mail  upisi@vrtic-nasice.hr ili putem pošte na adresu:

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice

Dore Pejačević 4

31500 Našice

Ostale potrebne obrasce za upis (obrazac Podaci o djetetovom zdravlju, razvoju, navikama i igri i obrasce Privola/Suglasnost….) možete ispuniti/preuzeti ispod ovog teksta

Vrtić ima pravo zatražiti originalne dokumente. U slučaju neistinitog odgovaranja vrtić zadržava pravo promjene ugovora.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Rezultati upisa dostavljaju se roditeljima na mail i /ili poštom do sredine ili kraja lipnja kada se organizira i sastanak za sve roditelje novoupisane djece (u koliko epidemiološke mjere dozvole).

Prije polaska djeteta u vrtić potrebno je izvaditi liječničku potvrdu, a po dolasku donijeti: papučice, rezervnu odjeću, gornji dio pidžame ukoliko dijete spava te ostalo prema dogovoru s odgojiteljicama.

Obrasci za popuniti i dostaviti: