Poštovani roditelji!

Obavještavamo vas da će upisi u pedagošku 2024./25. godinu biti u vremenu

od 22.4.-3.5.2024. godine.


Upise u vrtić možete obaviti na slijedeći način:

a) e- upisom: odaberete potrebnu ikonu „e-upisi“ i nakon ispunjenog zahtjeva prilažete tražene dokumente

b) poštom na adresu:

Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice

Dore Pejačević 4

31500 Našice

(preuzimate dokumente preko ikone Dokumenti za slanje poštom)

Za upis uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti:

1. Presliku Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete te ostalu malodobnu djecu (ukoliko ih je troje ili više u obitelji)

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja

3. Preslike Uvjerenja o boravištu ne starije od 6 mj. (za roditelje čija je adresa prebivališta različita od adrese boravišta)

4. Preslike medicinske dokumentacije za djecu s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama

5. Presliku cjepne iskaznice djeteta

6. Liječničku potvrdu (donosite je prvi dan dolaska djeteta u vrtić – ne smije biti starija od mjesec dana)

7. Obrazac Podaci o djetetovom zdravlju, razvoju, navikama i igri

8. Obrasci Privola/Suglasnost

9. Preslike dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu:

a) Potvrda o plaći roditelja,

b) Rješenje o invalidnosti (za žrtve i invalide Domovinskog rata)

c) Rješenje Centra za socijalnu skrb

d) Rješenje o dječjem doplatku

e) Drugu dokumentaciju sukladnu Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice (navesti koju)


Upisi u vrtić se provode uz suglasnost Osnivača i prema Odluci o upisu djece u vrtić koju donosi Upravno vijeće vrtića.

Vrtić ima pravo zatražiti originalne dokumente. U slučaju neistinitog odgovaranja vrtić zadržava pravo promjene ugovora.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Rezultati upisa dostavljaju se roditeljima na mail i /ili poštom do kraja lipnja kada se organizira i sastanak za sve roditelje novoupisane djece (ukoliko epidemiološke mjere dozvole).

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 031 613 215, ili uputiti mail na adresu upisi@vrtic-nasice.hr

MOLIMO PRI SLANJU DOKUMENATA SMANJITE POSTAVKE KAMERE NA NISKU KVALITETU SLIKE ILI ŠALJITE PDF SLIKE (koristite pdf skener aplikacije – crno bijeli scan!)

KOD DIREKTNOG SLANJA S MOBITELA SLIKE SU OGROMNE REZOLUCIJE ŠTO MOŽE UZROKOVATI POJAVU GREŠKE PRI SLANJU! Limit po veličini datoteke je 1Mb!

UPUTE KAKO SKENIRATI I PRIPREMITI DOKUMENTE POGLEDAJTE OVDJE


Dokumenti za slanje poštom

e-upis vrtić grad NAŠICE

e-upis – predškola
(samo 250 sati)

e-upis – igraonica

e-upis – PV Donja Motičina

e-upis – PV Jelisavac

e- upis – PV Podgorač