e-upisi i dokumentacija

Za upis je potrebno priložiti dokumentaciju koju možete preuzeti preko tipke Dokumenti za slanje običnom poštom. Ukoliko radite e-upis, te dokumente ne morate prilagati (isti su).
Samu upisnicu možete popuniti online, a na kraju popunjavanja možete priložiti tražene dokumente.

Za upis uz ispunjeni zahtjev potrebno je priložiti (zadnji korak e-upisa):

1. Presliku Rodnog lista ili Izvatka iz matice rođenih za dijete te ostalu malodobnu djecu (ukoliko ih je troje ili više u obitelji)

2. Preslike osobnih iskaznica roditelja

3. Preslike Uvjerenja o boravištu ne starije od 6 mj. (za roditelje čija adresa na osobnoj iskaznici ne pripada području grada Našica, a s boravištem su u Našicama)

4. Preslike medicinske dokumentacije (za djecu s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama)

5. Presliku cjepne iskaznice djeteta (Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN: 105/02 i 55/06)

6. Liječničku potvrdu (donosite je prvi dan dolaska djeteta u vrtić – ne smije biti starija od mjesec dana)

7. Obrazac Podaci o djetetovom zdravlju, razvoju, navikama i igri (nalazi se ispod ovog teksta)

8. Obrasci Privola/Suglasnost (prilažu se po dolasku djeteta u vrtić, a nalaze se ispod ovog teksta)

9. Preslike dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu (djeca invalida domovinskog rata; djeca iz obitelji s troje i više djece; djeca zaposlenih roditelja; djeca s teškoćama u razvoju; djeca samohranih roditelja i djeca na skrbi u drugoj obitelji; djeca u godini pred polazak u osnovnu školu, djeca roditelja koja primaju dječji doplatak

10.Potvrda o plaći roditelja

te drugu dokumentaciju sukladnu Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice (navesti koju prilažete)


Dokumenti za slanje običnom poštom

e-upis vrtić grad NAŠICE

e-upis – predškola
(samo 250 sati)

e-upis – igraonica

e-upis – PV Donja Motičina

e-upis – PV Jelisavac

e- upis – PV Podgorač