NaslovOpisVeličinaPosjeteDodano datumaPreuzmi
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu 212.52 KB025-01-2022 PreuzmiPregled
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2020.2021. godinu 1.47 MB1401-10-2021 PreuzmiPregled
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2021.2022. godinu 904.22 KB1501-10-2021 PreuzmiPregled
Kurikulum Dječjeg vrtića Zvončić Našice - Grad Našice za pedagošku 2021.2022. godinu 695.62 KB1001-10-2021 PreuzmiPregled
Pravilnik o radu 1 489.36 KB2907-09-2021 PreuzmiPregled
Pravilnik o radu 2 137.23 KB2507-09-2021 PreuzmiPregled
financijski izvještaji 2019. 1.25 MB3310-04-2021 PreuzmiPregled
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2019. 1.70 MB2910-04-2021 PreuzmiPregled
Financijski izvještaj 2017. 1.24 MB2810-04-2021 PreuzmiPregled
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2017 43.50 KB2710-04-2021 PreuzmiPregled
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - 31.12.2018. 426.52 KB3510-04-2021 PreuzmiPregled
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2018 44.00 KB1810-04-2021 PreuzmiPregled
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020 - 2021 715.83 KB4010-04-2021 PreuzmiPregled
OSNOVNA SREDSTVA 31.12.2020. 330.50 KB2710-04-2021 PreuzmiPregled
PRAVILNIK - JEDNOSTAVNA NABAVA 376.62 KB2730-03-2021 PreuzmiPregled
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 284.98 KB2230-03-2021 PreuzmiPregled
Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine 1.27 MB3327-03-2021 PreuzmiPregled
Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi 245.45 KB2626-03-2021 PreuzmiPregled
Pravilnik bagatelna nabava 709.21 KB2326-03-2021 PreuzmiPregled
Donacije koje smo dobili u 2015. godini 59.09 KB2126-03-2021 PreuzmiPregled
Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu 174.72 KB2226-03-2021 PreuzmiPregled
Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave 306.68 KB1826-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 1.24 MB2026-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 463.23 KB2126-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika 9.50 MB2526-03-2021 PreuzmiPregled
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine 1.02 MB2526-03-2021 PreuzmiPregled
Bilanca na dan 31.12.2017. godine 2.85 MB1926-03-2021 PreuzmiPregled
Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu 109.38 KB1626-03-2021 PreuzmiPregled
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 605.66 KB2126-03-2021 PreuzmiPregled
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 212.58 KB2626-03-2021 PreuzmiPregled
Izjave – Sukob interesa 2.98 MB2026-03-2021 PreuzmiPregled
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu 2.07 MB1826-03-2021 PreuzmiPregled
Program suzbijanja korupcije u pedagoškoj 2019.-2020. godini 83.58 KB1926-03-2021 PreuzmiPregled
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2019.-2020. godinu 913.05 KB2926-03-2021 PreuzmiPregled
lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 2.40 MB2026-03-2021 PreuzmiPregled
Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.) 58.50 KB2426-03-2021 PreuzmiPregled