NaslovOpisVeličinaPosjeteDodano datumaPreuzmi
financijski izvještaji 2019. 1.25 MB210-04-2021
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2019. 1.70 MB210-04-2021
Financijski izvještaj 2017. 1.24 MB110-04-2021
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2017 43.50 KB010-04-2021
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - 31.12.2018. 426.52 KB310-04-2021
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2018 44.00 KB010-04-2021
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020 - 2021 715.83 KB310-04-2021
OSNOVNA SREDSTVA 31.12.2020. 330.50 KB110-04-2021
PRAVILNIK - JEDNOSTAVNA NABAVA 376.62 KB130-03-2021
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 284.98 KB230-03-2021
Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine 1.27 MB327-03-2021
Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi 245.45 KB226-03-2021
Pravilnik bagatelna nabava 709.21 KB226-03-2021
Donacije koje smo dobili u 2015. godini 59.09 KB226-03-2021
Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu 174.72 KB226-03-2021
Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave 306.68 KB126-03-2021
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 1.24 MB226-03-2021
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 463.23 KB126-03-2021
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika 9.50 MB226-03-2021
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine 1.02 MB126-03-2021
Bilanca na dan 31.12.2017. godine 2.85 MB126-03-2021
Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu 109.38 KB326-03-2021
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 605.66 KB126-03-2021
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 212.58 KB226-03-2021
Izjave – Sukob interesa 2.98 MB226-03-2021
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu 2.07 MB126-03-2021
Program suzbijanja korupcije u pedagoškoj 2019.-2020. godini 83.58 KB126-03-2021
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2019.-2020. godinu 913.05 KB226-03-2021
lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 2.40 MB226-03-2021
Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.) 58.50 KB026-03-2021
Veličina slova
Kontrast