NaslovOpisVeličinaPosjeteDodano datumaPreuzmi
financijski izvještaji 2019. 1.25 MB510-04-2021 Preuzmi
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2019. 1.70 MB510-04-2021 Preuzmi
Financijski izvještaj 2017. 1.24 MB310-04-2021 Preuzmi
BILJEŠKE uz financijske izvještaje 2017 43.50 KB210-04-2021 Preuzmi
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI - 31.12.2018. 426.52 KB710-04-2021 Preuzmi
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2018 44.00 KB110-04-2021 Preuzmi
Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020 - 2021 715.83 KB1510-04-2021 Preuzmi
OSNOVNA SREDSTVA 31.12.2020. 330.50 KB310-04-2021 Preuzmi
PRAVILNIK - JEDNOSTAVNA NABAVA 376.62 KB130-03-2021 Preuzmi
SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE 284.98 KB430-03-2021 Preuzmi
Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine 1.27 MB327-03-2021 Preuzmi
Izjave o nepostojanju sukoba interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi 245.45 KB326-03-2021 Preuzmi
Pravilnik bagatelna nabava 709.21 KB326-03-2021 Preuzmi
Donacije koje smo dobili u 2015. godini 59.09 KB726-03-2021 Preuzmi
Popis sklopljenih ugovora za 2015. godinu 174.72 KB426-03-2021 Preuzmi
Davanje suglasnosti o na Pravilnik o provedbi jednostavne nabave 306.68 KB126-03-2021 Preuzmi
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 1.24 MB326-03-2021 Preuzmi
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza 463.23 KB126-03-2021 Preuzmi
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvan proračunskih korisnika 9.50 MB226-03-2021 Preuzmi
Izvještaj o obvezama za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine 1.02 MB126-03-2021 Preuzmi
Bilanca na dan 31.12.2017. godine 2.85 MB126-03-2021 Preuzmi
Popis sklopljenih ugovora za 2018. godinu 109.38 KB626-03-2021 Preuzmi
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 605.66 KB126-03-2021 Preuzmi
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 212.58 KB326-03-2021 Preuzmi
Izjave – Sukob interesa 2.98 MB626-03-2021 Preuzmi
Plan nabave roba, usluga i radova za 2019. godinu 2.07 MB226-03-2021 Preuzmi
Program suzbijanja korupcije u pedagoškoj 2019.-2020. godini 83.58 KB126-03-2021 Preuzmi
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2019.-2020. godinu 913.05 KB626-03-2021 Preuzmi
lzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu 2.40 MB426-03-2021 Preuzmi
Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.) 58.50 KB026-03-2021 Preuzmi
Veličina slova
Kontrast