Financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.) Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.-31.12.2020. godine (objavljeno 2.2.2021.) lzvješće o provedbi Zakona […]
Statut Dječjeg vrtića Zvončić Našice Grad Našice 2013 Odluka o izmjeni Statuta Odluka o izmjeni Statuta 2
Zahtjev za upis Odluka o upisima u vrtić Pravilnik o radu Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Pravilnik […]
Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku 2018./2019. godinu Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada […]