Budući da je dijete od najranije dobi uronjeno u različita jezična i govorna okruženja [8] smatramo potrebnim osigurati djeci (sukladno njihovim interesima, potrebama, osobi-nama i dosadašnjem jezičnom iskustvu) poticaje i govorno okruženje u skladu s njihovim interesima i potrebama.

Osnovni momenti za pokretanjem ranog programa učenja stranih jezika su znanstvene spoznaje o pozitivnim stranama ranog učenja stranog jezika:

 • nevjerojatna lakoća učenja mladih mozgova – mala djeca mogu učiti onoliko jezika koliko im je omogućeno sistematski i pravilno čuti
 • ukoliko izložimo djecu od treće do sedme godine nekom stranom jeziku osiguravamo prirodan izgovor stranog jezika, bez akcenta
 • izloženost stranom jeziku u ranom razdoblju osigurava bolje razumijevanje i uvažavanje, a time i komuniciranje s pripadnicima drugih kultura
 • izloženost stranom jeziku osigurava i bolje razumijevanje vlastita jezika jer djeca postaju svjesna postojanja jezika kao fenomena
 • osigurava bolje i naprednije predčitalačke i čitalačke vještine
 • rano učenje stranog jezika potiče i razvoj samopouzdanja
 • rano učenje stranog jezika utječe pozitivno na cjelokupni razvoj djeteta.

Cilj posebnog programa ranog učenja stranog jezika u dječjem vrtiću “Zvončić” je poticanje cjelovitog razvoja djeteta pružajući mu dobre uvjete za tzv. situacijsko učenje stranog jezika kroz igru i životno-praktičke aktivnosti.

Zadaće posebnog programa ranog učenja stranog jezika su:

 • poticanje interesa za učenjem stranog jezika
 • razvijanje jezičnih vještina, slušanja i govorenja na stranom jeziku
 • poticanje izražavanja i razvijanja vještina komunikacije na stranom jeziku
 • razvijanje pozitivnog stava prema učenju stranog jezika i učenju općenito.

Program se provodi 2 puta tjedno po 45 min., izvan redovnog vremena vrtića. Planirani broj djece koji će se uključiti u kraći program ranog učenja je do 15-ero djece po skupini u dobi od 4.-7. godine života.