IGRAONICA ZA DAROVITU DJECU

Program igraonice predviđa osiguravanje stručne pomoći i usmjeravanja darovite djece putem druženja sa sebi sličnima, obogaćenih aktivnosti i individualiziranog pristupa te predviđa i pomoć i potporu roditeljima ove djece.

Ciljevi  programa su:

  • identificirati darovitu djecu,
  • osigurati pomoć i potporu roditeljima darovite djece
  • bistroj i potencijalno darovitoj djeci omogućiti predškolski odgoj i naobrazbu u skladu s njihovom sposobnostima, kreativnosti i osobinama ličnosti te izraženim interesima i talentima.
  • darovitoj djeci omogućiti skladno funkcioniranje u njihovu svakodnevnu okruženju (socijalna komponenta programa).        

Zadaće programa

Temeljna zadaća programa je poticati cjeloviti razvoj potencijalno darovite djece. Program igraonice je maksimalno individualiziran tj. prilagođen svakom djetetu kako u pristupu tako i u izboru aktivnosti i sadržaja kojima se zadovoljavaju posebne odgojno-obrazovne potrebe              ( razvojne i obrazovne potrebe, specifične komunikacijske, potreba za neovisnošću u učenju i istraživanju, potreba za slijeđenjem i produbljivanjem svojih izraženih interesa).

            Ostale zadaće programa su:

  • pridonijeti socio-emocionalnom, intelektualnom i tjelesnom razvoju potencijalno darovite djece predškolskog uzrasta, posebice njihovih najviših sposobnosti putem razvoja vještina mišljenja (promatranja, predviđanja, klasificiranja, analiziranja, sintetiziranja, procjenjivanja),
  • potaknuti kreativno izražavanje u velikom broju područja (dramatizacija, pokret, ples, govor, likovni izraz),
  • proširiti temeljna znanja o svijetu koji nas okružuje kao osnovu budućih školskih znanja sukladno individualnim razlikama i izraženim interesima
  • potaknuti socijalnu osjetljivost odnosno osjetljivost za potrebe drugih,
  • razvijati vještine rješavanja problema,
  • poticati intelektualnu znatiželju i ustrajnost .

Planirane zadaćeće putem niza zahtjevnih didaktičkih igara, pokusa i te kroz rad na multimedijalnom računalu, vježbama i aktivnostima za poticanje kreativnog mišljenja, razvojem socijalnih vještina, poticanjem logičkog i kombinatoričkog mišljenja omogućiti darovitoj djeci korištenje i razvoj identificiranih sposobnosti kroz druženje sa sebi sličnima – mentalnim, a ne kronološkim vršnjacima.

            Planiranje i programiranje programa rada igraonice za potencijalno darovitu djecu uvažava načela individualizacije što znači da stručni tim prati djetetove interese i sposobnosti, i redovito konzultira roditelje o opaženim karakteristikama djeteta. Plan rada je odraz stručnosti, kreativnosti, iskustva, sposobnosti te dodatne edukacije voditeljica igraonice.