igre u vrtiću

Ciljevi kraćeg programa kreativne igraonice “Igre u vrtiću” u dječjem vrtiću “Zvončić” su:

1) priprema djeteta na boravak u vrtiću i

2) poticanje cjelovitog razvoja djece koja se nisu do tada uključila u vrtić i to putem stručno osmišljenih igara koje osiguravaju djeci da se cjelovito razvijaju prema vlastitim interesima, željama i inicijativi.

Zadaće kraćeg programa kreativne igraonice “Igre u vrtiću”:

  • osiguravanje uključivanja u skupinu, druženja i poticanja komunikacije s vršnjacima,
  • osiguravanje vršnjačke socijalizacije,
  • usavršavanje novih vještina,
  • upoznavanje novih igara i didaktičkih igračaka,
  • likovne, scenske i glazbene igre,
  • tjelesne aktivnosti djece.

Igraonica se provodi dva puta tjedno po dva sata s djecom od 3. godine do polaska u školu, koja nisu polaznici niti jednog od primarnih programa.