U mješovitoj skupini “Jabuka” gostovala je profesorica geografije, gđa. Mirela Oreški. Provela je radionicu na temu “Učim o svijetu koji me okružuje”. Educirala je djecu o nazivima kontinenata i oceana, na pristupačan i primjeren način, sukladno uzrastu djece. Djeca su bila iznimno aktivna tijekom radionice. Izradila su pojedinačne karte svijeta, a u grupnom radu zajedničku.  Upoznala su se sa staništima životinja koje žive na pojedinim  kontinentima.

Tekst i fotografije: Ljerka Herman, mag.praesc.educ.