Na početku nove pedagoške godine razgovaramo s djecom o morskim životinjama i slikamo njihov doživljaj nakon boravka na moru. Uvijek nastanu lijepi likovni radovi, kao što su i ovi u kombiniranim tehnikama u srednjoj – mlađoj skupini „ Bubamara“. U radu smo se koristili crnim flomasterom, otiskivanjem temperama uz pomoć zaštitne transportne folije i raznim „pečatima“ izrađenim od krumpira.

Odgojiteljica: Ljerka Herman, mag.praesc.educ.

Kategorija