Na početku nove pedagoške godine razgovaramo s djecom o morskim životinjama i slikamo njihov doživljaj nakon boravka na moru. Uvijek […]
Tradicionalna aktivnost kojom se promiče i potiče bavljenje sportom djece od najranijih dana kod nas je uvijek prihvaćena s radošću. […]
Kako bismo obilježili Hrvatski olimpijski dan i ukazali na važnost bavljenja sportom, proveli smo brojne aktivnosti. Razgovarali smo o Hrvatskom […]