Krenuli smo u lov s fotoaparatima na proljetnice u našem Parku. Šetajući prekrasnim perivojem djeca su ponavljala i proširivala znanje o mnogim vrstama proljetnica kojima obiluje. Zapažaju da na raznim dionicama parka prevladavaju iste vrste. Naučili su da različite vrste proljetnica imaju istu boju. Prevladavaju ljubičasta, bijela i žuta.

Bijela boja šumarica podsjetila ih je na park zimi.

Pored edukativnih šetnji park koristimo za tjelesne aktivnosti te su naučili pravilno disati u zdravom okruženju.

Tekst: Jadranka Lukavski

Fotografije: Valentina Vondrak