Obilježili smo Dan planete zemlje. Ne samo jedan dan. Cijeli tjedan, provodeći različite aktivnosti: male eksperimente, pričanjem priča, kroz radne aktivnosti, dali smo svoj doprinos očuvanju okoliša. Naša eko patrola provjerava je li sve po pravilima eko kodeksa.

Kategorija