Prostor vrtića nalazi se u sklopu zgrade Osnovne škole Hinka Juhna u samom centru Podgorača. Soba dnevnog boravka je prostrana i zadovoljava potrebe 1 skupine. Zelena površina ispred vrtića i okruženje s dječjim igralištem i povrtnjakom kvalitetno ispunjavaju vrijeme boravka djece na zraku. Osnovan je 1986. godine. Privremeno je prestao s radom od 1999. do 2000. godine, no od 7. travnja 2000. do danas radi bez prekida.

Adresa:     31433 Podgorač, Hinka Juhna 6
Telefon:    031/698-005

[Best_Wordpress_Gallery id=”12″ gal_title=”Djeca u Podgoraču”]