U skupini Ježić učimo o našoj najpoznatijoj skladateljici Dori Pejačević i životu cvijeća o kojemu je i sama Dora skladala kraće skladbe koje ovih dana  slušamo (o visibabi, o ljubici, potočnici, ruži, ljiljanu i karanfilu).

Kako bi djeca stjecala i proširivala svoja znanja o Dori i njezinoj glazbi te obitelji Pejačević, na način koji je njima najprimjereniji-kroz igru i na zabavan način, izrađena je interaktivna slikovnica „Dora i glazba“. Slikovnica i njezini popratni sadržaji (različiti fotomaterijali, Dorine skladbe koje se očitavaju QR codom, mali drveni namještaj sličan onome iz spomen sobe Dore, minijaturni instrumenti, lutkice koje predstavljaju Doru i ostalo) omogućuju djeci da kroz interakciju sa spomenutim sadržajima stječu i utvrđuju svoja znanja i razvijaju različite kompetencije, a usvojena znanja potom koriste na kreativan način ugrađujući ih u svoje igre i aktivnosti. Tako im slikovnica i neki od sadržaja omogućuju kreiranje malih scena što ih potiče na stvaranje različitih malih improvizacija.

Slikovnica nas potiče na neke nove aktivnosti kojima ćemo se nadalje baviti i njima nadalje utjecati na razvoj različitih kompetencija u djece. 

Tekst i fotografije:

Snježana Brezovec, odgojiteljica